Eainy Aleik


Nancy Ajram Eainy Aleik歌词

03/18 05:45
einy aleik einy aleik ana einy aleik bahni leik ana bahni leik haymana yana amana aleik rayah'ni mitsib'neesh kida mali bado ana mali bado wana yado kida wana yado halan min lah'sa lah'sa adob wil hob ya'mil koli da einy aleik ana einy aleik bahni le

Amr Diab Aktar Wahed歌词

10/19 15:11
Ana aktar wahed beyhebbak Feddonia w'ool a'omri bahebbak Wfgarhak far7ak ana ganbak Wb'a omri ya a'omri ana walla shareek Ana aktar wahed beyhebbak Feddonia w'ool a'omri bahebbak Wfgarhak farhak ana ganbak Wb'a omri ya a'omri ana walla shareek Ana ak

Amr Diab Amarain歌词

07/26 14:37
Artist:amr diab Songs Title:amarain Wala ma kaan ala balee ya hawaa. Wala ma kaan ala balee ya hawaa. Amarain. Amarain dol walaa eneik? Albee beyesalnee aleik. Atareenee ba fakar feek. Ya albee yana Meen hoboo yana? Ya shok amana Timla layalee gharam

Ofra Haza Innocent歌词

03/02 18:24
Hashamayim mevakim sadot undude adam bemilhamot ga'aguyim nikrayim me'eyne hayladim hanimlatim ve'eyin av va'eyim ve'rachamim Yah ahyah, yah ahyah ashar ahyah, ashar ahyah yah ahyah, yah ahyah ashar ahyah, ashar ahyah Ya fadaytak ya fadayt ana min as